Împreună rezistăm

 

#findme Văd tag-ul peste tot și nu îmi iese din cap că e slogan de 2015. Că pentru mulți dintre noi, #findme va însemna mereu Colectiv și seara în care am fi putut să fim noi.

A fost greu și aici, departe de casă, unde ușor ne-a fost să stăm departe de televiziuni, de emisiuni cu lacrimi la comandă, de toate implicațiile politice. La fel de ușor ne-a fost să dăm scroll și cu ignoranță să împingem durerea către marginile sufletului, că și-așa îl mai țin baierile.

Cu câteva săptămâni înaintea lansării, am primit albumul pentru o pre-audiție și m-am îndrăgostit de piesa aia. Da, aia. Că nici s-o scriu, nici s-o ascult nu am mai putut. De-atunci încoace. Dar în ziua aia și în cele care au urmat, trezirea, curățenia și împăturatul hainelor, toate s-au făcut cu piesa pe fundal.

Dacă eram în București, eram acolo. Aș fi fost în primul rând, să cânt cu ei, să urlu și să dau din mâini ca o lebădă nu-prea-grațioasă, bucurându-mă că au venit și fetele și o să fie seara noastră.

Prima săptămână a fost mai grea. Cu inima piatră, aflai că s-a mai dus unul. După 3 săptămâni, ai încetat să ții șirul, să te mai uiți la pozele lor, să mai vorbești despre asta, să mai citești un articol. Singurul tău mecanism a fost să eviți. Unii au strigat, alții s-au luptat, s-au dărâmat ziduri și s-a călcat peste vechi, să vină noul să salveze. Nici pentru asta nu ai avut curaj, că lucrurile bune care se întâmplă acum ne-au costat atunci; încă nu poți.

Though times don’t last, though people do.

Nu m-a surprins mizeria iscată în jurul întâmplării, oamenii sunt macabri și vor să știe. Avem păreri și cu așa oferte la net, e tare ușor să le mai și expui. Am evitat-o cât am putut, știind că sunt și alții ca mine și ne-om întâlni cândva unde-ar trebui.

Viața e o înșiruire de lucruri ciudate: motivul pentru care eu aș fi fost la concert, motivul pentru care n-am fost, oamenii care s-au dus și oamenii care s-au trezit, minuni făcute de oase românești, poporul ăla de „lasă-meargă”. Un guvern dărâmat de durere, de frustrare, de obidă, de mâini legate care nu mai puțeau face nimic și de-aici vinovăția. Dar mai ales durerea. Un guvern dărâmat, un sistem pe cale să se schimbe datorită/din cauza durerii. Românul, cu simplitatea lui în simțire, și-a schimbat lumea.

Nu i-am mai ascultat deloc și mă îndoiesc că se va întâmpla curând. Dar liniștea nu înseamnă că nu mai doare, că nu mai vrem să știm. Înseamnă că de-acum a trebuit să învățăm să trăim altfel, de la un început care-și poartă trecutul ușor pentru unii și mult mai greu pentru alții.

P.S. Mi-a crescut inima când am văzut că-s mulți care gândesc înainte să judece, dar mai ales cei care au înțeles că vina nu e nominală, da’ nici individuală.

Am niște oameni în inimă, pe care nu-i cunosc personal, poate nici nu e menit să fie, dar care mi-au rămas în suflet și în bun loc stau.

Vă mulțumesc că ați avut grijă de ei, de noi și ați uitat de voi.

colectiv

 

#find me I see the tag everywhere and I can’t stop thinking that’s the 2015 slogan for many of us; it will always mean Colectiv and that evening when it could have been us.

It was hard here as well, away from home, where it was easier to stay away from TV broadcasts with tears and all the political implications. It was to scroll and let the ignorance push the pain to the edges of the soul,the margins won’t break just yet.
A few weeks before the launch, we have received a pre-listening album and I loved that song. Yeah, that one. I can’t either write it, nor listen. From that time onward. But that day and those that followed, wake-up call, cleaning time and folding clothes, all happened with that song in the background.
If I was in Bucharest, I would have been in the first row, to sing along, to shout and shake hands like a not-too graceful swan, rejoicing that the girls are there and we’re going to have fun.
The first week was the hardest. With a stoned heart, the news were like wind passing by. After 3 weeks, you have ceased to keep the count, to look at their pictures, reading an article or even talk about it. Your only mechanism was to avoid. Some cried, others have struggled, they trampled down the walls and stepped over the old, whilst new came to save. You didn’t have the courage, for the good things that are happening now cost us too much then. Still don’t.
Though times do not last, though people do.
I’m not surprised that almost everything emerged in ugly randomness, people are macabre and they want to know. We have opinions and with this Internet offers, is very easy to  have them exposed. I avoided it as much as I could, knowing that there are others like me and one day, we’ll meet  where we ought to be.
Life is a chain of strange things: why I would have been at the concert, why I wasn’t, people are gone and people are awakened, miracles made by Romanian bones, that people with the „let it as it is”. A government was demolished by pain, frustration, grief; tied hands, that couldn’t do anything and there’s the guilt. But mostly pain. A government demolished and a system about to change thanks to / because of the pain. The Romanian, with its simplicity in feeling, changed HIS world.
I have not listened the band at all and I doubt that will happen soon. But silence does not mean it doesn’t hurt,or we don’t want to know. It means that from now on, we had to learn to live differently, from a beginning bearing a past that is easier for some and harder for others.

P.S.My heart grew when I saw there are people who think before they judge, especially those who understand that guilt is not nominal, nor individual.
People I don’t know personally, maybe is not even meant to be, will forever have a place in my soul.
Thank you for taking care of them, of us, while forgetting yourself.

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s